Visvijver

Bookmark and Share Een visvijver is een vijver puur en alleen bedoeld om vissen in te houden. Enkele waterplanten zijn een optie, mits het soort vissen in de vijver geen planteneters zijn. Het geheel achterwege laten van planten in een vijver heeft als consequentie dat er meer techniek in de vijver geplaatst moet worden. Omdat er geen planten zijn om het water te filteren, en de vissen toch afvalmateriaal produceren, is een krachtig filtersysteem vereist om het filterwerk te dekken. Waar zuurstofplanten normaal gesproken het water van vers zuurstof voorzien, heeft een visvijver zonder planten een luchtpomp nodig om deze rol te vervullen. Zonder luchtpomp blijft er niet genoeg zuurstof in het vijverwater en zullen de vissen stikken. Ook als er overwegend meer vissen dan planten in de vijver zitten, is er een extra, krachtig, filtersysteem nodig. De planten alleen zullen het niet redden het water helder te houden.

Visvijvers moeten minimaal 80 cm diep zijn om de vissen veilig te kunnen laten overwinteren. Het water dient in de winter niet dicht te kunnen vriezen. Hier kan een luchtpomp bij helpen.

Nieuwe vijvers hebben een wankel biologisch evenwicht, bijvoorbeeld omdat er nog niet veel koolzuur in het water zit. Het is daarom aan te raden in het eerste jaar van de vijver weinig of zelfs geen vissen te plaatsen.

In een visvijver kunnen in principe alle vissen geplaatst worden. Let wel op de grootte van de vis en vijver, de combinatie van verschillende vissen in één vijver, en de specifieke benodigdheden van de vissen. Vereist de vis een bepaalde watertemperatuur? Kunnen de door u gekozen vissen samenleven in één vijver? Hoe groot worden de vissen eigenlijk? Sommige vissen koopt u klein, maar kunnen in de loop der tijd vele malen groter groeien. Andere vissen vermenigvuldigen zich zeer snel, waardoor een overschot snel realiteit wordt.

Een handige vuistregel om te bepalen hoeveel vis in de vijver past, is ongeveer 20 cm vis per duizend liter vijverwater. Met bijpassende waterplanten, filter en waterhardheid telt u hier nog 25% bij op. Ofwel 25 cm vis per duizend liter vijverwater. Heeft u een vijver van bijvoorbeeld 5000 liter, dan kunt u hier ongeveer tien goudwindes of dertig goudelritsen in kwijt.

Dat er alleen vissen in de vijver aanwezig zijn, betekent niet dat de vijver verder kaal gelaten kan worden. Vissen hebben baat bij een zachte ondergrond op de bodem, zoals zand. Daarnaast zijn een aantal keien en/of stenen op de bodem geen overbodige luxe en plezierig voor de vissen.

Vissen voor in de visvijver
Niet alle vissen zijn geschikt voor een vijver. Vissen die zich snel voortplanten, de boden omwoelen of bijna niet te zien zijn door een schutkleur kunnen beter niet voor een vijver gebruikt worden. Vissen waar u plezier van zult hebben en welke goed gedijen in een vijver hebben grofweg de volgende kenmerken:

Geen schutkleur
Vissen in de natuur hebben een schutkleur om zich te beschermen tegen roofdieren. Deze vissen zijn vrijwel onzichtbaar in een vijver. Vissen met kleuren bieden meer plezier, omdat ze veel beter zichtbaar zijn.

Oppervlakte-azers
Dit zijn vissen die voedsel aan het oppervlaktewater zoeken. Deze vissen zijn daarom vaker te zien en woelen de vijverbodem niet om. Dit houdt de vijver netjes en minder troebel.

Langzame voortplanting
Een vijver kan maar een bepaalde hoeveelheid vissen aan. Zitten er te veel of te grote vissen in de vijver dan zullen de zuurstofplanten en het waterfilter de afvalstoffen niet meer kunnen verwerken. Het water wordt troebel en vies. Kies daarom voor vissen die niet elk jaar honderden kleintjes krijgen en niet te snel groeien.

* Zonnebaars (maximaal 1!)
Deze roofvis heeft een grote vijver nodig (vanaf 10.000 liter) en beschermt de andere vissen tegen parasieten. Een zonnebaars in een te kleine vijver, of te veel zonnebaarzen, zullen verhongeren of de andere vissen schaden door te proberen ze op te eten.

* Goudwinde, goudelrits, shubunkin, sarasa
Deze relatief kleine vissen zijn oppervlakte-azers en dus uitermate geschikt voor de vijver. De goudwinde en sarasa planten zich met mate voort en vooral de sarasa is een mooie vis om naar te kijken. De goudelrits krijgt veel jonkies, maar blijven klein en belasten de vijver dus niet te veel.
De goudvis, ook al komt hij veel voor in vijvers, is geen goede vijvervis. Goudvissen woelen de bodem om en krijgen zeer veel nakomelingen. Het evenwicht wordt dus als snel verstoord.

Nieuwe vissen
Vijvervissen koopt u bij een gespecialiseerde kwekerij of tuincentrum. Let er op dat de vissen die u wilt kopen geen wondjes, schimmels of infecties dragen. De vissen worden vervoerd in een sterke plastic zak in een afgedekte doos. Let op! De vissen dienen niet meteen in het vijverwater geplaatst te worden. Leg de vissen, nog in de plastic zak, eerst een halfuur in het vijverwater, op een plekje in de schaduw. Op deze manier kunnen ze geleidelijk aan de temperatuur wennen en is de overgang niet te groot. Knip daarna de zak open en voeg de vissen aan het vijverwater toe.
Wanneer de vijver goed afgestemd is op de hoeveelheid vissen, hoeven deze in principe niet perse gevoerd te worden. Voer de vissen daarom niet te veel bij en doe dit pas bij een watertemperatuur van tien graden Celsius of meer. Vissen zijn koudbloedig. Bij een lagere watertemperatuur ligt hun stofwisseling nagenoeg stil.