Onderhoud van een vijver

Bookmark and Share Verschillende vijvers vragen uiteraard verschillend onderhoud. De perfect gebalanceerde vijver heeft geen onderhoud nodig, maar in de praktijk blijkt dit ideale stadium vaak lastig te bereiken, laat staan te behouden. Ook de regelmaat en intensiteit van het onderhoud kan flink uiteenlopen en daarom meespelen in de keuze van de vijver. Het is belangrijk van te voren te weten welke vijvers veel of weinig onderhoud vragen, en wat dit inhoudt. Is er veel energie en/of geld mee gemoeid? Dit alles moet meegenomen worden in de aankoop en aanleg van een vijver.

Plantenvijver

Een plantenvijver heeft, wanneer in balans, vrijwel geen onderhoud nodig. Een plantenvijver is ook relatief makkelijk gezond te houden. Een plantenvijver moet aangelegd worden met verschillende diepten (niet dieper dan 80 tot 100 cm), kan een substraat op de horizontale gedeelten van de bodem goed gebruiken en kan geen vissen verdragen die planten eten of de bodem omwoelen. Let bij de aanleg van de vijver op de ligging: de halve dag zon zorgt voor groeiende en bloeiende flora. Verder beperkt het onderhoud zich tot het verzorgen van de planten (snoeien, verstekken) en het af en toe controleren van de waterkwaliteit. De planten zelf zijn makkelijk te verstekken en vermeerderen. Onderhoudskosten blijven daardoor vrij laag.

Visvijver

Een visvijver is een heel ander verhaal. Omdat deze vijver gedomineerd wordt door vissen, zit het vijverwater al snel vol afvalstoffen. Daarom is een zeer sterk filter nodig, die, evenals de pompinstallatie, regelmatig moet worden nagekeken en onderhouden (schoongemaakt). Ook de bodem van de vijver moet ieder jaar worden ontdaan van slib. Wanneer een moerasplantenbed onderdeel uit maakt van de visvijver vind ook hier af en toe onderhoud plaats. Uiteraard hebben de vissen zelf aandacht nodig. Zij moeten wanneer nodig worden bijgevoederd en bij ziekten medicamenten krijgen. Reken erop dat wanneer een vis ziek wordt, deze direct bij de andere vissen vandaan moet worden gehaald. Hier hebt u dan een aparte waterbak voor nodig. Zeker wanneer medicijnen aan het water worden toegevoegd.

Combinatievijver

De combinatievijver heeft, net als de visvijver, onderhoud nodig aan de technische onderdelen zoals filter en pomp installatie, wanneer in gebruik. Ook de helofytenfilter heeft aandacht nodig: de planten moeten af en toe gesnoeid en eventueel verstekt worden. Houd ook de visstand in de gaten: te veel vissen zorgen voor te veel afvalstoffen in het water, wat het evenwicht in de vijver verstoort.

Gemengde vijver

Ook een gemengde vijver zou, wanneer goed in balans, weinig onderhoud moeten vragen. De natuur doet zijn eigen werk. Maar ook hier geldt: dit kan soms erg lastig te bewerkstelligen zijn. Vaak is er, om de helderheid van het water te garanderen, naast zuurstofplanten ook een mechanisch filter in gebruik. Dit filter vraagt, zoals alle filters, onderhoud. Vijvers met zowel vissen als planten trekken de meeste natuur aan. Dit kan leuk zijn, maar niet altijd. Eén zonnebaars kan overlast zoals muggenplagen tegengaan. Tegelijkertijd is hij een kleurrijke toevoeging aan uw vijver. De gemengde vijver heeft dus een delicate, natuurlijke, balans. Deze is met relatief weinig onderhoud te bewaren. De vijver en zijn inwoners dienen dan wel goed in de gaten te worden gehouden.

Koivijver

Koivijvers hebben vrijwel constant onderhoud nodig. Omdat geen plant het tussen de koi overleeft, en ze zo groot zijn dat ze enorm veel afvalstoffen produceren, heeft de koivijver een zeer sterk filtersysteem nodig. Dit is idealiter een combinatie tussen een mechanisch en een natuurlijk filter, het helofyten filter. Beiden vergen regelmatig onderhoud, vooral de technische onderdelen hebben het met deze vissen zwaar te verduren. Het gedeelte van de vijver waar de koi zwemmen dient helder en schoon te blijven om de vissen gezond te houden. Intensief onderhoud is daarom onontkoombaar.

Zwemvijver

Zwemvijvers beschikken, in combinatie met een helofyten filter, van een prima natuurlijk filtersysteem. Wanneer deze goed functioneert, is er wat dat betreft weinig onderhoud nodig. In de perioden wanneer de zwemvijver extra intensief wordt gebruikt, is een extra mechanische filter soms gewenst. Deze vergt regelmatig onderhoud aan de technische onderdelen. Verder moet de zwemvijver met een schepnet worden ontdaan van boombladeren en ongeveer één keer per jaar worden schoongeborsteld. Uiteraard is het afhankelijk van de natuurlijke omgeving van de vijver hoe vaak (blad)afval verwijderd moet worden.

Fonteinvijver

Fonteinen behuizen een aardig staaltje techniek. Afhankelijk van het type fontein vragen de onderdelen regelmatig onderhoud om de watergangen vrij te houden. Drijffonteinen zijn over het algemeen een stuk eenvoudiger in onderhoud, omdat deze minder slangen e.d. bevatten. Fonteinen op zonne-energie vragen geen onderhoud aan elektriciteitskabels. Fonteinen met tijdklokken zijn milieu en energie vriendelijk.Wanneer een fonteinvijver ook vissen en/of planten bevat dienen de bovenstaande punten in acht te worden genomen.

Over het algemeen geldt: hoe meer techniek er in een vijver gaat, hoe meer onderhoud wordt vereist. Technische filters en pompen, maar ook fonteininstallaties, verwerken grote hoeveelheden water. Slangen, systemen, afdekplaten en roosters moeten regelmatig worden gecontroleerd op verstoppingen en technische mankementen.

Ook de aanleg van de vijver speelt een grote rol in het onderhoud wat daarop volgt. Een goed geplande aanleg, uitgevoerd door vakkundige vijverbouwers, zal minder snel hoofdbrekens geven dan een vijver die zonder veel planning is uitgegraven. Let bij aankoop van planten en vissen op eigenschappen, benodigdheden en groeipatronen. Stem deze af op uw ideale vijver en er kan niet veel meer misgaan.